עמוד הבית
      חפש   חיפוש מתקדם
  عربي   |   English
 
החלטות ממשלה וועדות שרים
פניות הציבור
תגובות והצעות
משרד ראש הממשלה  החלטות ועדות השרים  לפיתוח הנגב והגליל  הקמת כיתות חכמות ומרכזים לפרחי נגב למצוינות ופרחי גליל למצוינות
הקמת כיתות חכמות ומרכזים לפרחי נגב למצוינות ופרחי גליל למצוינות
 
החלטה  מס.  נג19/ של ועדת השרים לפיתוח הנגב והגליל מיום  07.02.2011 אשר  צורפה  לפרוטוקול החלטות הממשלה וקבלה תוקף של החלטת ממשלה  ביום 15.03.2011 ומספרה הוא 2990(נג19/).
הממשלה ה-32 בנימין נתניהו
נושא ההחלטה : הקמת כיתות חכמות ומרכזים לפרחי נגב למצוינות ופרחי גליל למצוינות
מחליטים : 1. בהמשך  להחלטת הממשלה מס' 4089 מיום ה14.9.2008- בדבר  הקמת כיתות חכמות בנגב והחלטת הממשלה  מס' 4448(נג37/)  מיום  ה29.1.2009-, להקים מעל  400 כיתות חכמות נוספות בבתי הספר ברחבי הנגב והגליל בשנתיים  הקרובות כך שבסה"כ מספר הכיתות  החכמות יגיע לכדי כ1,000- כיתות.

2. להקים  ולהפעיל  כפיילוט שני בתי  ספר  מדגימים, האחד  בנגב  והאחד  בגליל, כשלב  ב'  של  תוכנית הכיתות  החכמות  וככלי חדשני שנועד לחולל  שינוי משמעותי  בתרבות  הלמידה  וההוראה של  בתי  הספר ולסייע  בצמצום הפערים הדיגיטאליים והטכנולוגיים בין הנגב והגליל ומרכז הארץ.

3. לפתח  ולהפעיל  שישה מרכזים לפרחי נגב  למצוינות ופרחי  גליל למצוינות על מנת לצמצם את הפער  בין ההישגים,  הידע  והמיומנויות של  תלמידים  במרכז הארץ,  הנגב והגליל. במרכזי המצוינות יופעל מערך של  תגבורים  והעשרה במתמטיקה, באנגלית  ובמדעים לתלמידים  חלשים מחד ולתלמידים מצטיינים  מאידך, ותוכנית  לימודים  לחקר תופעות  מדעיות  באמצעות טכנולוגיה. מרכזי המצוינות יכללו תערוכות ניידות אינטראקטיביות בתחום הפיזיקה.

4. המשרד  לפיתוח  הנגב  והגליל  יקים  ועדת  היגוי בראשות  המנהלת  הכללית  של המשרד  לפיתוח  הנגב והגליל,  נציג משרד החינוך ונציג התורמים  לצורך קביעת  הקריטריונים לפתיחת והפעלת הכיתות החכמות ובתי  הספר  המדגימים. הטכנולוגיה  שתותקן  בבתי הספר  לרבות הטמעתה, כמו גם הכשרת המורים וקביעת תכני  הלימוד, יתואמו עם המינהל למדע וטכנולוגיה לפי מדיניות משרד החינוך בתחום התקשוב.

5. ההיקף הכספי לפרויקט יהא בהתאם לחלוקה הבאה:

- המשרד  לפיתוח הנגב והגליל: 5 מיליון ש"ח  בכל אחת  מהשנים 2012-2010 להקמת כיתות חכמות ובתי ספר חכמים, ו3.75- מיליון ש"ח בכל אחת מהשנים 2010 ו2011- להקמת מרכזי המצוינות.

הממשלה  רושמת לפניה את השתתפות ארגון ORT"  WORLD" בפרויקט  וקובעת  כי העברת התקציב  לפרויקט,  בהתאם לסעיף   4  לעיל,  מותנית  בגיוס  תקציבים   תואמים (MATCHING)    על   ידי   ORT"   WORLD"    מגורמים חוץ-ממשלתיים.

6. קביעת  התחומים הגיאוגרפיים שבהם תחול החלטה  זו מתבססת  על  ההגדרות  בחוק הרשות  לפיתוח  הנגב, התשנ"ב1991-    ובחוק   הרשות   לפיתוח   הגליל, התשנ"ג.1993-

הגבולות  שהוגדרו בחוקים אלה נבחרו לעניין  הצעת החלטה זו, מהטעמים הבאים: החוקים שלעיל, המצויים באחריות  המשרד לפיתוח הנגב והגליל, חוקקו,  בין היתר, על מנת לאפשר את חיזוקם ופיתוחם של אזורים אלה  מבחינה  כלכלית וחברתית, על כל הנגזר  מכך. בגבולות   המוגדרים  בחוקים  דלעיל  נכללים   כל היישובים   המדורגים  בדירוג  4-1  על  פי  "מדד הפריפאיאליות  של  רשויות מקומיות 2004 -  פיתוח חדש",  שפורסם על ידי הלמ"ס באוגוסט 2008. בנוסף מרבית (כ85%-) מהיישובים הנכללים בגבולות שנקבעו מדורגים  על  פי המדד הסוציו-אקונומי  של  הלמ"ס לשנת  2007 בדירוג 5-1, המהווה את תחתית הדירוג. כמו-כן,  ההחלטה מתבססת על קיומם של פערים בתחום החינוך  ובתחום  הדיגיטציה בין מרכז  הארץ  לבין הנגב  והגליל, ופערים בכמות המחשבים אשר  עומדים לרשות  כל ילד ברשויות המקומיות במרכז  וברשויות המקומיות בנגב ובגליל.

הערה לעניין סעיף זה:

- "הנגב" - שטח המדינה שמדרום לקו 115, ברשת ישראל, שיטת קסיני-סולדנר;

- "הגליל" - מחוז הצפון כפי שנקבעו גבולותיו בהודעה על  חלוקת  שטח  המדינה למחוזות  ולנפות  ותיאורי גבולותיהם,  שבתוקף מזמן לזמן לפי סעיף 3  לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש"ח1948-."
Top Main
הנוסח המחייב של החלטות הממשלה הינו הנוסח השמור במזכירות הממשלה. הנוסח המחייב של הצעות חוק ודברי חקיקה הנזכרים בהחלטות הינו הנוסח המתפרסם ברשומות. החלטות תקציביות כפופות לחוק התקציב השנתי.הנוסח המחייב של הצעות חוק ודברי חקיקה הנזכרים בהחלטות הינו הנוסח המתפרסם ברשומות.

החלטות תקציביות כפופות לחוק התקציב השנתי.
הדפסה שלח לחבר
 

רחוב קפלן 3, הקריה, ירושלים 91950

כל הזכויות שמורות © 2014 מדינת ישראל